Организационен и детски психолог, консултант кариерно развитие ниво GCDF, работи по методите на психодрамата и краткосрочната психотерапия; създател на психологично ателие „Емпатия” Варна с 20 годишна практика.

Главен специалист в дирекция”Образование” Община Варна, координатор на извънучилищни центрове за психологично обслужване в образованието, консултант на МИКЦ Варна в областта на психичното здраве и кариерно развитие на младежи
Образование:
висше, специалност „Психология” – СУ”Св.Кл.Охридски”,
втора магистратура – Трудова и организационна психология

Стаж
30 години

Умения:

  • Психологично и кариерно консултиране на деца и младежи, на родители, на организации и техните екипи
  • Психологична диагностика
  • Тренинги за управление на кариерата, лидерски умения, социални умения
  • Детски умения за родители и учители, емоционално здраве при млади семейства и при съжителство без брак
  • Презентационни умения
  • Работа по проекти

Курсове
Психодрама,   Краткосрочна психотерапия,   тренинги на център „Отворено образование”, тренинги на сдружение „Писел”, лидерски тренинги на Клуб „Отворено общество” Варна
Месторабота              Община Варна и самостоятелна практика

Контакт
Варна, ул.”Пушкин” №7, 0898 570398,  empatia@abv.bg, www.empatia-varna.com

Редовен член на Дружеството на психолозите в България и на Асоциацията на кариерните консултанти ;
Носител на награда „Варна” и Клуб „Отворено общество „Варна” за иновации в психологичната практика.