Образование –

Февруари 2008 – Март 2010г.

“ТРЕНЬОР ПО ГРУПОВО-ДИНАМИЧЕН ТРЕНИНГ И ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ”
Център за развитие  © “ТОП-КОНСУЛТ”

Стаж: Октомври 2006- април 2008г. – Магистър ”Социална и юридическа психология”- СУ ’’Климент Охридски”
Септември 2002-юни 2006г. – Бакалавър „Психология” -ЮЗУ “Неофит Рилски

19.03. 2007г. – до момента- Специалист ”Управление на човешките ресурси”/Специалист „Управление на човешките ресурси” и Длъжностно лице по ЗБУТ/

03.10.2006-19.03.2007г. – Професионална гимназия по техника и строителство”Арх.Й.Миланов”-гр.Перник- Учител по психология и философия

01.08.2002-01.09.2006г.  – РЦНА ”Нова Алтернатива”; ”Чаталджа”1-Благоевград-
Психологични консултации по телефона / Консултации;пренасочване;даване на информация;подкрепа  при кризии др./

Месторабота – частен кабинет

 „Медицински Център Перник „ЕООД – Гр.Перник , ул.”Брезник” 2
Тел.0887 33 55 31
e-mail: carpediem@abv.bg

Собствени научни разработки:
1.Противоречията между психологическите същности на човека
2.Психологични детерминанти на агресивните прояви у подрастващи с различни личностови характеристики-ВСУ”Черноризец Храбър”, универ.издателство 2004г.
3.Телефонното консултиране-сп.”Обществено възпитание”бр.1/2006г.
4.Психология на свободното време.
5.Психологическа адаптация на петокласници към нова организация на обучението-СУ”Климент Охридски”, Универ.издателство 2006г.
6. Valuable attitude of Bulgarian-Christians and Bulgarian-Moslems-ЮЗУ „Неофит Рилски” Благоевград, Универ. издателство, 2007г.
7.Комуникациите в организацията
8.Мотивацията за успех и страхът от неуспех като фактори за организиране на личностното поведение на ординаторите в стационарно отделение

Консултации при :емоционални кризи, депресии;тревожност
проблеми в общуването;справяне в кризисни ситуации;стрес;
липса на увереност в себе си;семейно консултиране
професионални и образователни консултации и др.

Издаване на психологически пригодности.