ЯНА КАЦАРОВА

Представяне:

 • Психоаналитичен психотерапевт;
 • Член на Българската Асоциация по Психотерапия;
 • Предоставя консултации и психотерапия за възрастни. Работи с  емоционални и поведенчески проблеми, затруднения по повод насилие, преживяна загуба,  депресия  и др;
 • Предоставя консултации и за  близки на хора, с психична болест.
Яна Кацарова

Яна Кацарова

Стаж :10 г. в областта на психоаналитичната психотерапия.

Терапевтична област : психоаналитична психотерапия.

Месторабота :  ВАРИАНТ Б – Център за психологическа консултация и психотерапия.

ВАРИАНТ Б  е независим частен център за предоставяне на услуги по психично консултиране и психотерапия.  Към Вариант Б могат да се обръщат хора, които:

 • преживяват труден момент или значима загуба;
 • имат трудности в отношенията с околните;
 • преживели са друго  събитие, което преобръща живота им;

Град, в който практикува : София

Образование : Магистър по Клинична социална работа, Доктор по психология (НБУ).

 

Членства:

 • Българска асоциация по психотерапия (БАП)
 • Българска Асоциация на социалните работници (БАСР)
 • Сдружение Общество “Адаптация”
 • Сдружение за развитие на психосоциалната рехабилитация в България
 • Фондация “П.У.Л.С. – Позитивни умения на личността в социума” – гр. Перник
 • Сдружение „Деца на времето”

 

 

Професионални направления:

1. Психиатрия в общността.

Работа по проекти  в областта на психичното здраве, за хора със затруднения в социалното функциониране поради наличие на хронично психично разстройство. Разработване и преподаване на  учебни програми в областта на психичното здраве, свързани с промоция на психично здраве и развиване на специализирани програми от грижи в общността.

 

2. Домашно насилие.

Работа по проекти за превенция и помощ на жени, жертви на насилие и трафик.

Разработване и преподаване  на програми за рехабилитация на жертви на насилие и техните семейства.

 

Информация за контакти : тел.0887-67-00-25