Образование :Магистър  психолог в СУ Климент Охридски“СУ „Св.Климент Охридски” специалност  ПСИХОЛОГИЯ Спезиализации 1.клинична и консултативна психология 2.социална и  политическа психология 3.възрастова психология /генетична психология/
Стаж : 6 години
Квалицикации : от 1994  година  участва, а от 2004г е член на  „Българско общество по  аналитична психология К.Г.Юнг”
/преминала е лична анализа има частна аналитична практика под супервизията на  Кристиан Войчински от Германия/ • от 2003г до сега се занимава с психодрама била в групи на д-р  Димо Станчев, д-р Гълъбина Тарашоева и д-р Давид Йерохам • 2002- курс по краткосрочна психотерапия – Боян Страхилов • 2002г. Курс по системни подходи при Жени и Румен Георгиеви
Подбласт : психоанализа и  психотерапия Месторабота : индивидуална  практика 2000 – център „Анимус“ -работи на горещата телефонна линия за жени  претърпели насилие Град(ове), в който практикувате :  София и Стара Загора Цени на услугите, които  предлагате :  по договаряне

Записването на часове за  терапевтични сесии става само след предварителна уговорка по ел. поща или  телефона. Първата сесия е запознаваща и безплатна за да формулираме заедно  въпроса и целта и да преценим взаимно честотата и часовете на срещите. Е-поща: jana_mone@abv.bg Моб. телефон: 0887 264 001