Самата аз съм жива благодарение на психотерапията и за това съм
убедена в ефективността й! Днес, от позицията ми на специалист
в областта, съм щастлива, че мога да предам напред опитът и
знанията, които съм получила през времето на моето израстване като
психотерапевт!

Казвам се Адриана Георгиева и съм на 25 години. Завършила съм Първа
Испанска Гимназия, гр. София и бакалавърската програма „Испанистика“ в
Нов Български Университет. Специализирам Неорайхианска психотерапия
в „Институт за Психотелесна Психотерапия“ и фамилни и системни
констелации към „Френски Институт по Психогенеалогия“. Следвам в
магистърската програма „Клинична социална работа“ в Нов Български
Университет. Обучавана съм
като стажант-психолог в Клиниката по
Психиатрия към „Военно Медициска Академия“ и в момента работя там като
доброволец.

Практическият
ми опит в психотерапията е свързан с участия в
редица тренинги; клинични семинари; лабораторни, интеракционни и
интервизионни групи; работа под супервизия; работа като водещ и ко-
терапевт в група за обмяна на опит. Участвала съм и в интензивни програми
в тематиките на: хранителни разстройства, алкохолна зависимост, женска
роля, трудности в общуването и личностно израстване.

Работя в следните области:
– хранителни разстройства
-алкохолна, хазартна и никотинова зависимост
-тревожни разстройства (панически атаки, фобии, натрапливости,
хипохондрия, генерализирана тревожност)
-депресивна симптоматика (потиснато настроение, загуба на интерес и
радост, емоционална лабилност)
-реакции на стрес и разстройства в адаптацията
-комуникативни и поведенчески трудности

-женска роля
-социални трудности при хора в неравностойно положение
-личностно израстване

За контакти:

Тел: 0888 207 413

E-mail: adriana.m.georgieva@abv.bg

Адрес:
гр.София; кв.Лозенец; ул. Цанко Церковски 22