Психолог,  дипломиран юнгиански ориентиран психотерапевт

Стаж: над 10 години

Област на професионална компетентност: психологическо консултиране, психотерапия, обучения за развитие на социални умения, управленски и творчески потенциал.

Александра Найденова е психолог, юнгиански ориентиран психотерапевт, консултант в областта на организационното развитие и управление на чов ешкия потенциал.

Специализирала е в областта на:
– Аналитична психотерапия към Българско общество по аналитична психология К.Г.Юнг (Bulgarian Development Group, IAAP ), в рамките на международен проект към International Association of Analytical Psychology /IAAP/ и Foundation of Analytical Psychology inEastern Europe

– Пясъчна игрова терапия (Sand play therapy) (продължаващо обучение)

– Сравнителното религиознание и митология, магистърска програма към департамента по Средиземноморски и източни изследвания към НБУ, София. (2000г.-2003г.)

–  Психометрични методики за психодиагностика

–  Интерактивни методи за обучение на възрастни, чрез метода на груповата динамика (1998г.—1999г., 296 часа)
– Управление и развитие на човешкия потенциал, магистърска програма (2001г.-2003г.)
– Писане и управление на европейски проекти към Американския университет, България (05.04.2008г.-16.11.2008г.)

От 1999 г. до сега, работи в областта на индивидуалното, групово и организационно консултиране.

През 2005 г. създава консултантска агенция Аликорн-Консулт ЕООД/Alicorn-Consult Ltd.

Александра Найденова е член на:

– Българско общество по аналитична психология К.Г.Юнг. – от 2000 година до сега,

– Управителния съвет на Българско общество по аналитична психология К.Г.Юнг. (от юни 2005 година до Март 2011 година)

– Дружеството на Психолозите в България (ДПБ), регистрационен номер:  BG-RP 0424 – от 2005 година до сега

– Председател на Сдружение „Грижа за развитие“ – от 2008 година до сега

Месторабота: Alicorn-Consult – people to people

Длъжност: Психолог,  Юнгиански ориентиран психотерапевт, Обучител и Консултант

Адрес:
Кабинет 1: Бургас, ул. „Александър Стамболийски“ № 46, ет.1 (до пясъчниците на Борисовата градина)
Кабинет 2: Бургас,   кв. Сарафово, ул. „Буревестник“ 10

Тел. номер: 0898 508 195

Email : alexandra.naydenova@alicorn-consult.com

Интернет страница: www.alicorn-consult.com