Системен терапевт, детски психолог.

Образование : магистърска степен към НБУ, СУ „Св. Климент Охридски”

Стаж: 9 години

Квалицикации : Мастерска степен по NLP – DHE към Института по невро-лингвистично програмиране.

Специализация и допълнително обучение по психодрама, арт-терапия и системен подход при специалисти от Англия, Австрия, САЩ, Германия и Русия (НБУ, Институт по
позитивна психотерапия, Психотерапевтичен институт по социална екология на
личността, Тавистокска клиника и Института по Фамилна терапия, Лондон, др.).

Психотерапевтична област :

Психологически консултации на деца с емоционални, поведенчески и здравословни проблеми  и техните родители; автор и водещ  на тренинги за деца и обучения за допълваща квалификация на специалисти от помагащите професии (психолози, учители, социални работници и др.).

Месторабота : Психологически консултативен център „Плиска”

Град : София

Информация за контакти : 02/97 97 040, 0887 98 33 94,

fsc04@abv.bg

www.centarpliska.com