Образование:
магистър Психолог

Квалификация:
•    Дипломиран психотерапевт по Позитивна психотерапия.
•    Дипломиран психотерапевт по Психодрама, Социометрия и Групова терапия.

Професионален обхват:
•   Психологическо консултиране
•   Индивидуална и групова психотерапия
•   Детско-юношеска психотерапия
•    Фамилна психотерапия

Специални интереси:
•    Групова терапия  – ръководене на групи за бъдещи, млади и самотни родители
•    Фамилна психотерапия.

Стаж:  7 години.  – Работа с деца в риск, в институции, с увреждания; Консултиране и психотерапия на деца и семейства; Ко – водещ на група за себепознание, Частна практика.

Месторабота:
„Психотерапевтична практика POSITUM“ вече е с нов адрес:
гр. Варна, ул. „Иван Драсов” № 10, ет. 3, офис 7;
GSM – 0897 630-766;

E-mail – mar._hristova@abv.bg