Образование: 
ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”- Психология
Дружество по Позитивна психотерапия в България- Позитивна психотерапия

Стаж: 
6 години – ДМСГД-гр. Варна; Дневен Център за деца с увреждания на централната и периферна нервна система, с или без увреждания;

 1. Психодиагностика и терапия с деца 0-7г;
 2. Консултации с родители;
 3. Водене на екипни срещи и тренинги;
 4. Консултиране по проблемите на осиновяването;

 

 1. Диагностика и терапия на деца с увреждания на централната и периферна нервна система;
 2. Водене на сеанси по Релационна психомоторика  и Сензорна стимулация;

Квалификации:

 1. ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ ПРИ ДЕЦА С ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА /2009г./
 2. ПОЗИТИВНА ПСИХОТЕРАПИЯ /2004г.-2008г./
 3. ПРИКАЗКОТЕРАПИЯ /2008г./
 4. КУКЛОТЕРАПИЯ /2008г./
 5. МУЗИКОТЕРАПИЯ ПРИ РАБОТА С ДЕЦА, БАМ- гр.София  /2006г../
 6. PECS /система за общуване с картинки при деца с комуникативни нарушения/ /2007г./
 7. пСИХОДИАГНОСТИКА В РННО ДЕТСТВО, НЦООЗ- гр. София /2005г./

Психотерапевтична област:
Детска психотерапия, приказкотерапия, сензорна стимулация и релационна психомоторика

Месторабота:
Дом за медико-социални грижи за деца- гр. Варна
Детско-юношески център „Патиланци”- гр. Варна

Град: Варна
Цени: 20-25лв.

Информация за контакти: 0898/ 537142  elenatodorova78@yahoo.com