Работи с: деца, юноши и възрастни със затруднения в личния и професионален живот; с хора, преживели травма. Консултиране на родители.

Образование:

– Психология и Клинична социална работа, Нов Български Университет – гр. София.
– В специализация към Психоаналитичен институт за Източна Европа „ Хан Грьон-Пракен” на Международната Психоаналитична Асоциация: от 2007 г.

Месторабота:

  • Комплекс за Психично-здравни услуги в общността, гр. София
  • Фондация „ПУЛС”- гр. Перник.
  • Частна практика- в гр.София

Стаж: 6 години

За контакти: z.karagerova@gmail.com
Мобилен телефон: 0887 188 564