„Рожденно право на всеки от нас е да живее в тяло без болести и ум, освободен от стрес.” Шри Шри Рави Шанкар
Човек се поддава на стресовите ситуации, които ежедневието ни поднася, изпада в състояния на депресия и в такива моменти има нужда от помощ и грижа, за да се справи с кризите в живота.

Прилагам техники, насочени към разкриването на необичайни варианти за постигне на психологично благополучие и саморегулация на поведението. Постигане на комплексно състояние на позитивно психологично функциониране, включващо следните индикатори:

 • приемане на себе си;
  • положителни отношения с другите;
  • автономия;
  • контрол над средата;
  • наличие на дългосрочни жизнени цели;
  • стремеж към личностен растеж.

Психологическо консултиране, проблеми в общуването и самоконтрола, задълбочаване на самопознанието. Невротични състояния (тревожност, фобии, депресия, хипохондрия), личностни разстройства,   зависимости, разстройства на храненетоПредлагам усвояване на практически умения за релаксация и справяне със стрес; консултации при лични и семейни проблеми, житейски кризи; фокусиране върху позитивното и много други техники.

Дипломирана във ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий” – магистър по
психология.
Допълнителни квалификации:
Когнитивно – поведенческо интервю с личен опит към Център
за Психологични изследвания и консултации гр. София
Участие в следните  уъркшопи,   организирани от Българска асоциация по
когнитивно-поведенческа психотерапия гр. София: 
„Когнитивно-поведенческа терапия при хипохондрия”;
„Когнитивно-поведенческа терапия при обсесивно-компулсивно
разстройство”; 
„Когнитивно-поведенческа терапия при прости фобии” 
Участие в обучения на тема:
„Стилове на поведение и управлението им”
„Принципи и техники за ефективна комуникация и въздействие”
Месторабота: самостоятелна практика
За контакти: гр.Пловдив, Т.Ц. ГРАНД Етаж 3, офис 55,   
Тел.:0894 639 631,   e-mail: center@milichin.com      www.milichin.com