Образование
Магистър по Психология и магистър по Социални дейности
Стаж
Над 10 години в областта на закрила на децата, справяне в кризисни ситуации и разрешаване на лични конфликти и проблеми; 
Умения

  • работя със семейства в криза;
  • работя с родители и деца преживели загуба или развод;
  • работя за изграждане на умения за справяне в конфликтни ситуации;
  • развиване на умения за разрешаване на личностни проблеми;
  • консултиране на хора с наднормено тегло и диагностика на тялото по метода Накатани.
  • обучавам се като психодрама терапевт към Институт по психодрама, индивидуална и групова терапия „Бернхард Ахтерберг” (член на федерацията на европейските психодрама организации);
  • провеждам индивидуални и групови сесии;

Месторабота
Самостоятелна практика
Контакт
гр. Пловдив

тел. 0894 460 480; 0888 617 392;
e-mail: iv.dandovska@abv.bg
http://ivadandovska.com/