Образование-Магистър  психолог  Стаж-15 гдини  Умения – психологично консултиране,   психодиагностика, тренингово обучение, подбор на кадри
Илиан Валентинов Илиев е  психолог-консултант от гр .Плевен с над 15 г. стаж в областта на приложната психология  и педагогиката. Завършил е ВТУ „Св.св.Кирил и Методий” през 1994г. с  магистърска степен. Шест години е работил в областта на педагогиката и детската  психология. Осем години е бил психолог -старши експерт в УБ „Хр.Ботев” – Плевен  /бившата Школа за запасни офицери/. Работата му е била свързана преди всичко с  изследване психичното състояние, консултиране и подпомагане военнослужещи и  техните семейства, подбор на кандидати за кадровÐ  ¸ войници.Участвал е в подготовката и  психологичното осигуряване на участващи в мироопазващи мисии в Ирак и  Афганистан. През 2002г. е участвал в изработване на нова атестационна методика  за оценяване и подбор на кадрови военнослежещи. Специализирал е в ЦВПП към  ВМА-София и ВА ”Г.С.Раковски”. Има публикации в сп.”Инсайт“ за същността и  принципите на НЛП (невро-лингвистичното програмиране) , за краткосрочната  психотерапия и приложението им в работата си.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЕ: -ЦВПП към ВМА-София – курсове по “Приложна  психология”, “Психодиагностика”. -ЦВПП към ВМА-София – курсове по „Подбор на кадри”  и “Психологично консултиране”. -ЦВПП към ВМА-София – курсове по “Профилактика на  девиантно поведение” и “Наркомании и зависимости”. Военна академия “Г. С. Раковски” – специализация  по “Психология“, с акцент върху обработка на психологична емпирична  информация и работа в групи, водене на тренинги, кризисни интервенции.
СПЕЦИАЛИЗИРАНА КВАЛИФИКАЦИЯ И УМЕНИЯ: 1. Психологично консултиране с използване на SFBT  (Solution Focused Brief Therapy ) 2. Подбор на кадри и персонал 3. Индивидуални психологични консултации на хора в  стрес и с PTSD (посттравматично стресово разстройство), фобии, неврози, депресии  и др. 4.Психологична работа в групи: -обучения по разпознаване на рисково поведение; -работа с хора изказали суицидни мисли и  намерения; -работа със злоупотреба или зависимост от  наркотични вещества; -тренинги по комуникации, разрешаване на конфликти,   лидерски умения, екипност, справяне със стрес и депресия и др.; -дебрифинги; 5. Психодиагностика НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ • Психологично консултиране и  психотерапия.Изследвания и приложения в областта на Невро-лингвистичното  програмиране.Наркомания и зависимости. Проблеми на педагогическата и възрастова  психология, психологията на аномалното развитие. • Публикации:; 8 публикации (статии и доклади),   участия в национални и международни конференции.

Месторабота-  свободна практика
Телефон за контакт: 0889428620         064/834908