Образование: 
СУ «Св. Кл.Охридски»
2001-Магистър по “Клинична и консултативна психология” и магистър по ”Психология на развитието и образованието”.
2008-Докторантура по психология на детството и юношеството, тема на дисертацията «Личностни особености и рисково поведение в юношеска възраст»

Обучение в психотерапия и психоанализа: 
1999-2007 – Психодрама-асистент към Фондация “Психотерапия 2000”
От 2003 – се формира за психоаналитик в рамките на програмата на Асоциация “Българско пространство за психоанализа” в сътрудничество с „Espace analytique“ – Париж.

Стаж 
1997-2000 Асоциация Анимус
2000-2002 Младежки Център за психично здраве
2003-2004 Училищен психолог ( 95-тоСОУ София)

Месторабота 
От 2003 – Основава www.viabg.com – “Психологически кабинет ВИА” – Частна психотерапевтична практика за възрастни и деца.
От 2004 г. – Работи към МКБППМН на Район “Подуяне” като психолог и психотерапевт на деца и семейства.

Контакти
Телефон: 088 63 53 614
Адрес на практиката: София 1000, ул. Р. Димчев 1 Б (до пл. Славейков)
e-mail: viabg@abv.bg
web-site: www.viabg.com

Член на : 

– Българска асоциация по психотерапия
– Дружеството на психолозите в България
– УС на Асоциация “Българско пространство за психоанализа