Представяне : психологическо консултиране, психодрама терапевт-консултант Образование :  Академично Образование:
2008 – Доктор по научна специалност Теория на възпитанието и дидактика, СУ  ”Св.Кл. Охридски” 2000 – Магистратура по Английска лингвистика, СУ ”Св.Кл. Охридски”
1991 – Педагогика, Специализация „Социална педагогика”, СУ ”Св.Кл. Охридски”
Професионално обучение :
2008- 2002- Дипломиран психодрама терапевт  консултант –   водене  на Групова и индивидулна психотерапия под супревизия.
Обучение по Психотерапия чрез метода Психодрама (с психоаналитична насоченост)  към фондация Психотерапия 2000 (колективен член на Федерацията на Европейските  Психодрама Тренинг Организации (FEPTO) ( 2002 – продължава ) Обучител – Д-р Евгений Генчев, София  – Обучителни модули:   Обучение по „ Краткосрочна терапия „  ( Александровска болница – София ), (2003-2004) лектор Д-р Владимир Бостанджиев
Въведение в системния подход и работата със семействата, 24часа, обучител  Георги Антонов,  Психопаталогия в детството и юношеството, 18 часа,   2003- Българско  простраство за психоанализа, Френско-български проект по психоанализа, 2003 –  2005
Семинари, организирани от Група за развитие на психоаналитичната практика  в България, Френско-български проект по психоанализа, 2003 – 2005
Психотерапевтична област :

Формиране в АБПП и NLS
Образование:
Магистратура Психология ПУ“П. Хилендарски“
Следдипломна специализация- Психотерапия – НБУ- София
Модули обучение на АБПП и БОЛП, NLS
Педагогика – СУ“Кл. Охридски“
Завършено ниво по психодрама метод- директор

Практикува в гр. Пловдив, след предварителна уговорка на тел. 0898677495
Работи с деца и възрастни. Над 20 годишен опит в образование, социална сфера, консултиране с деца и сеемйства.