Образование: Приложна психология – магистър
Стаж: 3. 4 г.

Когнитивна и поведенческа психотерапия
Самостоятелна практика и Интернет-център за психологическа помощ

Контакти:
Варна, 0898 737 224; 0885 727 887