Образование: 
магистър Психолог

Квалификация:

  • Дипломиран психотерапевт и обучител по Позитивна психотерапия.
  • Дипломиран психотерапевт по Психодрама, Социометрия и Групова терапия.

Професионален обхват:

  • Психологическо консултиране
  • Индивидуална и групова психотерапия
  • Детско-юношеска психотерапия
  • Фамилна психотерапия
  • Психотерапевтично обучение

Специални интереси:

  • Групова терапия  – ръководене на групи за самопомощ, проблемно-ориентирани групи и групи за тренинг на умения.
  • Работа с хора с психосоматични разтройства.

Стаж:
5 години

Месторабота:
Гр. Варна;
Център за психо-социално развитие POSITUM

Цени:
По договаряне

Контакти:
GSM – 0886 542 745;
E-mail – k.vodenicharov@abv.bg