Психолог-магистър – СУ”Св.Климент Охридски”, психотерапевт

Имам дългогодишен опит като психолог в различни свери на работа:
-психолог-консултант в Бюро по труда”Родопи”;
-подбор и обучение на персонала в търговска фирма;
-психодиагностика на деца, болни от церебрална парализа;
-психотерапевтична работа с групи-служители в домове за деца с ментални увреждания в с.Петрово и с.Сладък кладенец/ Старозагорска област/;
-експертна психологическа работа в РД”Автомобилна администрация”-Пловдив;
-индивидуална и групова психологическа работа с деца, лишени от родителски грижи;

-индивидуална психотерапевтична работа с пациенти.

Формирала съм се като психотерапевт в метода психодрама-лична терапия и обучение, продължило осем години-към Фондация”Психотерапия 2000” с обучител д-р Евгений Генчев.
Привърженик съм на френската психоаналитична школа и техните идеи, представяни в България от Групата на Фройдистко поле.

За мен е важен субектът с неговите желания и тревоги, т.е. изповядвам етиката на желанието, а не етиката на справедливостта/на всекиго по равно/.Симптомът идва там, където липсват думи за зле преживените комплекси/по Жак Лакан/-на отбиването, на натрапника или Едиповият.В терапията Ви придружавам в това търсене.

 

За мен – на 37г., семейна с едно дете

Работа – МБАЛ „Пловдив“-ет.7 ст.36, както и частна практика

Практика – гр.Пловдив

Контакти – тел. 0888 600 219
e-mail – maria_atanasova1227@abv.bg