Психична централаПСИХОЛОГ Мая Златева  – вещо лице социален психолог и графолог към ВОС е и
ВТОРО ниво EMDR – психотерапевт с обучаващ д-р Уди Орен –
Председател на Европейската EMDR-Асоциация.
Психологически консултации, EMRD-психотерапия, EFT(ТЕС)-фасилитацияпри
СТРЕС, ОСТРО СТРЕСОВО СЪСТОЯНИЕ, ПТСР,   ОКР, ДЕПРЕСИИ,
КОНФЛИКТИ В ДВОЙКАТА, терапия при СРО (Синдром народителска отчужденост),
ТРЕВОЖНОСТИ, КОШМАРИ и др. под.
Работи с деца,  тийнейджъри и възрастни

КОНТАКТ с Мая Златева

Предварително записване:

Gsm: 0876  548 100

Еmail: zlateva_maya@abv.bg

9300 Добрич, Стоматология, ул. „Димитър Петков“ № 5, каб. 217

Специализации:
1999г. – завършва сертификационен курс по Пъблик Релейшънс с преподавател проф. Здравко Райков, проф. Тодор Петев и д-р Георги Калагларски.
2003г. – придобива квалификация психолог и психолог-педагог.
2004г. – придобива специалност социална психология и квалифицира графология.
2011г.,  юли –  придобива квалификация – Второ ниво EFT (ТЕС) с преподавател prof.TamynLlewellyn-Edwards и Florence Mary Llewellyn-Edwards.
2011г.,  октомври – придобива квалификация – Второ ниво EMDR-терапия с преподавател д-р Уди Орен.

-Мая-Златева

Още за Мая Любенова Златева

www.maryland.cochranfirmcriminaldefense.com – „Психична централа на България“
www.framar.bg – Разлика м/у психолог и психиатър
www.dariknews.bg – Дарик радио
www.bg-mamma.com – форума на българските майки

vtuМая Златева е специалист по социална психология и психотерапия в гр. Добрич, сграда на стоматология, каб.217
Завършила е Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий” 2004г.

 

EMDR-ТЕРАПИЯТА (Eye movement desensitization and reprocessing) е пето поколение психотерапия, формирана на база приетите за България психотерапии: Психоанализа  Когнитивно-поведенческа (КП), телесноориенти-раната (ТО) и нервно-лингвистично програмиране (НЛП).

Създадена е през 90-те години на ХХв. от Франсис Шапиро, Ph.D, Канада. Американската Психиатрична асоциация препоръчва EMDR като ефективна терапия при работа с емоционално травматични разстройства, терапията получава все по-широко разпространение в цял свят, като днес има над 25000 психотерапевти прилагащи EMDR.
ЕМДР или EMDR-Терапията непрекъснато се развива на база клинични наблюдения и контролирани изследвания, обратна връзка от терапевти.

Тя е НОВА за България, тепърва навлиза в практика и вече са обучени две групи терапевти концентрирани предимно в София, Добрич и Пловдив.

Пълен EMDR-терапевтичен цикъл (3 до 6 сесии) води до 77-100% ремисия при клиенти с изолирано травматично събитие, докато при клиенти с комплексни травми са необходими от 9-12 сесии, за да се постигне същият ефект.

На практика с помощта на EMDR-терапията, необходимият период за довеждане до ремисия чрез психоанализата, когнитивно-поведенческата, телесно-ориен-тираната и/или нервно-лингвистичното програмиране, терапии, известни като дългосрочни експоужър-терапии се съкращава с период от около две, до две години и половина, при еднакъв интензитет на терапевтичните сесии.

Независимо, че звучи почти като фантастика, EMDR-терапията вече базира своите научни постижения посредством Световната и Европейската EMDR-асоциации, чрез конференции и нива на научни изследвания.

Основната теоретична база на EMDR-терапията е невробиологичната основа и едновременно с това – подкрепящият фактор, който и какъвто липсва при всяка друга форма на психотерапия, а уникалността й се корени в очните движения като доказано влияние за паметта, яркостта на спомените и преработката на емоционалната травма.

Това води е до така нареченият АПИ-ефект т.е. адаптивна преработка на информацията от негативният спомен и неутрализирането му, което се постулира като основен Принцип при EMDR-терапията.

Ефекта на АПИ-въздействието се разпростира на трите нива на съхранение на информацията в психиката, а именно – при минало преживяване (спомен), актуално преживяване (настояще) и съответно предполагаемо бъдещо повторение на подобно преживяване (бъдеще), което определя и минималният брой терапевтични сесии като условие за ефективност на терапията.

От своя страна, EMDR-терапия означава: Емоционална десенситизация чрез билатерално стимулеране на сетивата – очен, слухов и/или тактилен.

Това на практика е не-медикаментозно психотерапевтично въздействие и има директно влияние върху негатива от спомените и преживяванията, които при пълен цикъл на терапията се неутрализират напълно.

emdr-therapyНаблюдаваният ЕФЕКТ Е: човек започва да възприема преживяното или представата за бъдещият страх като неутрален, „без излишни емоции”, като че ли не му се е случвало, т.е спокойно до безразлично, травматичното събитие избледнява като яркост на спомена, а поради това сестабилизира поведението, себевъзприемането и не на последно място – увереността в действията. Общуването добива качествата на разумност и човек успява да се справи със стресогенните фактори себеутвърждавайки се, в семейството, на работа, с родителите и децата си и т.н.

 

Аспектите на EMDR-терапията я определят като подходяща при:

 • Стрес;
 • Хроничен стресов начин на живот;
 • Негативно себевъзприемане т.е. негативни вярвания за себе си;
 • Невротизъм;
 • Насилия / агресивност;
 • Пост – травматични преживявания (птср);
 • При катастрофи;
 • Битови конфликти тревожности;
 • Депресия;
 • Загуба;
 • Булимия;
 • Анорексия;
 • Инсомния (кошмари) фантомни болки;
 • Зависимости

и други

КОНТАКТ с Мая Златева

Предварително записване:

Gsm: 0876  548 100

Еmail: zlateva_maya@abv.bg

9300 Добрич, Стоматология, ул. „Димитър Петков“ № 5, каб. 217