Образование : Магистър „ Приложна психология ”, Магистър „ Социални дейности ”,
Стаж : 13 год.
Квалификации :
– Обучение по Психотерапия чрез метода Психодрама към фондация Психотерапия 2000 (колективен член на Федерацията на Европейските Психодрама Тренинг Организации (FEPTO) ( 2002 – 2010)
Обучител – Д-р Евгений Генчев, София

Завършено ниво:
Психодрама – терапевт.

–  Обучение по „ Краткосрочна терапия „
( Александровска болница – София ), (2003-2005)
лектор Д-р Владимир Бостанджиев

– Обучителни модули:
“Динамично интервю”, “Сексуално насилие”, “Домашно насилие”, “Трафик на жени и насилствена проституция” – Пловдив(2002)
Център за Обучение и практика, към Фондация за грижи в общността “Дива” – Пловдив, бивша “Анимус”

Психотерапевтична област :
Групова и индивидулна психотерапия по методите на Психодрамата и Монодрамата.

Месторабота : Частна практика

Град(ове), в който практикувате :гр. Пловдив

Информация за контакти:
тел.: 0897 26 05 93
адрес: гр. Пловдив, ул. Опълчевса №5