Магистър по Психология (специалност консултативна Психология), 4 години стаж в областта на индивидуалното и фирмено консултиране.

Предлагам :

– Индивидуални консултации – себепознаване,  способи за разрешаване на конфликти, оценка на пригодност за работа, преодоляване на стреса

– Фирмено консултиране – Професионален подбор на кадри, психологически изследвания на персонала, корпоратини обучения

 

КОНТАКТ:
Месторабота: самостоятелна практика – бул. Източен 80 офис 605,

тел./факс: 032/653 382
мобилен: 089 5468 648
088 4576 64
e-mail: nikolai.zyapkov@nitrosec.org
Skype: g_a_d-phone