Образование – Бакалавър по „Социална психология”; магистър по „ Приложна психология”

Стаж – 10 години

Умения – хипнотерапия; невро-лингвистичен програмист

Курсове – сертификат от БАХ; сертификат по НЛП-практик издаден лично от създателя на Невро-лингвистичната система д-р Ричард Бандлър

 

 

Месторабота – самостоятелна практика
Контакт (адрес, телефон, мобилен телефон) – гр. Пловдив, ул. Благовест 2а, офис № 2 / до малкото колело на Панаира /
Тел: 0899/ 94-30-81; www.psychozone-NLP.com

 

Невро-лингвистичното програмиране е най-бързата и ефективна система за психологическо и бизнес консултиране. Мощният инструментариум на НЛП
е структуриран да оказва бързо въздействие върху всички психични проблеми, съпътстващи ежедневието на хората, както и за повишаване на мотивацията за поставяне на цели и тяхното реализиране, взимане на важни житейски решения и др.
Със НЛП психотерапията се изкачва на едно доста високо качествено ниво / недостигнато, от която и да е друга краткосрочна терапия/, което пести време и средства.