Позитивен психотерапевт и член на ДППБ, в рамките на Световната Асоциация по позитивна психотерапия – WAPP
Oбразование

от 2004г. до 2007г.
– Психология на управлението (магистратура)
Югозападен Университет „Неофит Рилски“
2000 – 2003г.
– Психология
Технически Университет „Кароло-Вилхелмина“ (Брауншвайг, Германия)
от 1995 до 2000г.
– Педагогика и Психология  с чужд език (немски)
Беларуски Държавен Педагогически Университет (Минск, Беларус)

Допълнително образование:

2008 – 
– Докторантура по психология на рекламата
БАН, Институт по Психология.
2005 – 2010г.
– Обучение по Позитивна психотерапия
Дружество по Позитивна психотерапия в България, Международна академия по Позитивна и Транскултурална психотерапия – (Висбаден, Германия).
2004 – 2006г.
– Курс по Астрология при Иван Станчев
2004 – 2005г.
– Курс по Психоанализа
Софийски Университет „Свети Климент Охридски“.

Членство:
Дружество по Позитивна психотерапия в България
Германският съюз на астролозите
Езици:
– Немски.
– Руски.
Контакт:
eMail: oksanahorvat@abv.bg
моб. тел: +359 (0) 896 65 15 82