ПЕТЯ МАРЧЕВА психолог и специален педагог в помощ на ученици със  специални образователни потребности

Образование:

  1. ВТУ  „Св. Св. Кирил и Методий” – специалност  психология
  2. СУ  „Св. Климент Охридски” – магистратура  по социална педагогика със специализация „Педагогически съветник в училище”
  3. СУ  „Св. Климент Охридски” – магистратура  по специална педагогика със специализация „Педагогика на деца с интелектуална  недостатъчност”
  4. СУ  „Св. Климент Охридски” – магистратура  по специална педагогика със специализация „Педагогика на зрително затруднени”

 

Стаж: като ресурсен учител, училищен  психолог и специален педагог – 4   г.

Курсове: – Кариерно консултиране,   междунарона програма GCDF, CCEEurope Треньор по боче, ниво „С” – Българска федерация по боче, Спешъл Олимпикс Европа –  Инструктор по боче, ниво „С” – Българска федерация по боче,   Спешъл Олимпикс България – „Превенция на агресията в училище” –  Национален педагогически център, София – „Интегрирано обучение на деца със  специални образователни потребности” – Национален педагогически център, София Психотерапевтична област: работа с деца със специални образователни потребности – интелектуална  недостатъчност, зрително затруднени и с множество увреждания, изготвянето на  индивидуални програми за обучение и развитие, корекционна работа с деца и  ученици, консултиране на родители, учители, специалисти
Месторабота: Плевен, Помощно училище „П. Р. Славейков”
Градове:   Плевен
Контакти: Тел: 0878 802 444; 0887 599 008         E-mail:  petiamarcheva@abv.bg         Skype: petia.marcheva