1995 г. – Средно образование в СОУ „Свети Климент Охридски“

2001 г. – Висше образование в ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност – специална педагогика, Специализация-семейна психотерапия и работа с деца в криза.

2002 г. – Магистърска степен в ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност-психология, Специализация – приложна психология.Срок на обучение-3 години.

1999 г. – Обучение на тема “Игрова терапия”

2002 г. – Обучение на тема “Ефективно общуване”

2002 г. – Обучение на тема “Работа с деца от институции“

2002 г. – Обучение на тема “Решаване на конфликти” 2005 г. – Обучение на тема “Сексологично консултиране и терапия при еректилни дисфункции”

2005 г. – Обучение на тема “Обучение при деца със специфични образователни потребности”

март 2006 – Институт за екология на мисленето гр. София – Конгитивно-поведенческа психотерапия

1996 г. – Работа в екип с психиатър, извършване на домашни визити към Интернационален женски клуб.

1997 г. – социален работник – ХФ „Ташко“ 1999 г. – социален педагог – Приют за безпризорни деца „Майка Тереза“.

2000 г. – 2003 г. психолог – Сдружение „Социален сервиз“, Педиатрична клиника ВМИ – Пловдив.

2002 г. – 2003 г. – психолог – Национален алианс за доброволци. 2003 г. – 2004 г. – психолог – Хоспис „Възраждане“.

2004 г. – Председател на сдружение за психологическа подкрепа „Емпатия“ – до момента

2004 г. – 2006 г. – психолог – Дом за стари хора „СВ. Василий Велики“ – доброволен труд към Сдружение „Емпатия“ – до момента

2002 г. – Частна практика – до момента.

2004 г. – 2006 г. – психолог – Дом за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителска грижа

2004 г. – 2005 г. – психолог по проект “Училище за родители” 2004 г. – консултант на доброволни начала в информационния образователен портал “За Децата”

2006 г. – 2007 г. – консултант в регионален ежедневник „МАРИЦА“

2006 г. – 2007 г. – психолог – Ресурсен център за ПИОВДУ със СОП – Пловдив 2007 г. – ръководител екипи гр. Пловдив и гр. Стара Загора в Школа „За Децата“ – до момента

За контакти:
гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 80, ет. 1
Мобилен: 0886/86 66 09
e-mail: radkatzonkova@abv.bg
skype: terapy_cabinet