Индустриален психолог, индивидуален и организационен консултант, обучител

„Обичам работата си и  това казва всичко…”

Магистър по Социална психология към ЮЗУ „Н.Рилски”

Професионален стаж: 15 години

Сфери на компетентност: Психологическо  консултиране – терапия чрез решения, професионална  психодиагностика, психологическо портретиране, подбор на персонал, NLP коучинг, сформиране и развитие на екипи, ефективни комуникаци,   стресоустойчивост, кариерно консултиране, тренинги за развиване на  професионално значими личностни качества

Специализации: Институт по невролингвистично  програмиране – София Miжрегiональная Академiя управлiння персоналом,   Украiна, Киiв       Краткосрочна психотерапия /  Терапия чрез решения – Д-р Вл. Бостанджиев „Психотерапия 2000”  –Психодрама, собствен опит – Д-р Е. Генчев       Тритон електроника, Македония  – Компютъризирана психодиагностична лаборатория за клинична и професионална  психодиагностика       Театрална режисура и  актьорско майсторство за куклен театър – в класа на Енчо Данаилов       Модулни обучения: OS Bulgaria a member of Giunti OS Int. Group – тестове и инструменти за организационна и индивидуална диагностика QAC –  Управление на човешките ресурси по  световни стандарти за качество AHA moments/Human Faktors – DI –екипна диагностика и развитие, работа в мултикултурна  среда „Вариант В” – Фамилна  психотерапия – Георги Антонов, Веселка Христова       Фондация Дива/Анимус – Динамично  интервю, Работа с жертви на домашно, сексуално насилие и трафик       Психоаналитична психотерапия  за деца и юноши – П. Деларош, Мадлен Русел       Екзистенциална психотерапия и  десетки други семинари.

Професионален опит: Експерт – психолог в Диагностично-консултативен  център, Транспортна болница- Пловдив; Психолог-консултант, Кабинет по  краткосрочна психотерапия и психодиагностика – Пловдив, Мениджър подбор на  персонал и професионална диагностика – Национална агенция „Мираж консулт”,   Външен Мениджър „Развитие на човешкия капитал” към компании от сектор IT security и производство на бизнес софтуер       и паралелно кукловод  – театър „Вселена” – Пловдив и Държавен куклен театър – Сливен

Месторабота:Индустриален  психолог и треньор – психотренинги „ПсиАрт Биз” Консултантска  компания за развитие на човешкия капитал       Градове: Пловдив, София, Стара Загора, Варна

Контакти: info@psyart.biz       GSM: 0898  79 40 69 www.psyart.biz