Дългогодишен опит в работата като психолог.
Работи целенасочено в консултирането и терапевтирането на деца и възрастни в норма
и с множествени увреждания.
Преминала множество обучения с различна насоченост. Завършила позитивна
психотерапия.Росица ЧерневаМесторабота – психолог в Ф”ГДУ” и частен консултативно-терапевтичен кабинет.
Консултат –обучител на БЧК , обучител и терапевт към „Лаборатория за робители „ в
гр. Габрово. Консултант и медиатор към проекти.
Член на дружеството на психолозите в България.