“Свободата е чисто наблюдение без посока, без страх от наказание и възнаграждение…”

Професионални интереси:
Психология на развитието в детско-юношеска възраст, невротренинг, автогенен тренинг, преодоляване на вътрешно-личностни конфликти (нарушена самооценка, тревожност, страхове и др.)

Образование

  • Бакалавър психолог
  • Магистър приложна психология

Специализации

  • Алтернативни методи за комуникация P.E.C.S.
  • Диагностика и корекции на специфичните нарушения на ученето при юноши
  • Обучение за невротренинг терапия с апарат Biofeedback на Elmiko
  • Стаж като организационен психолог-фирма „Планекс“ООД Варна

Професионален трудов опит

  • Психолог/невротерапевт- ДКЦ Света марина- Варна
  • Психолог- Карин дом
  • Социален- работник, Защитено жилище за лица с умствени увреждания
  • Психолог-Частна търговска гимназия Варна

 

Местовабота
ДКЦ Света Марина – Варна

Контакти
Тел.0895729296
Е-mail: hristogen@gmail.com