У нас 22% или една четвърт от работещите хора боледуват от психични разстройства, които се дължат на стрес. Това сочи изследване на Националния център по опазване на общественото здраве, което обхваща 5000 души.

Голяма част от тези хора не осъзнават, че имат психични разстройства, болестта протича скрито и е трудно разпознаваема, обясни д-р Христо Хинков, завеждащ секция „Глобално психично здраве“ към НЦООЗ.

Стресът и предизвикваните от него психични разстройства намаляват качеството на живот. Поради психични смущения много хора понижават ефективността на своята работа, отбеляза Хинков.

Той уточни, че най-сериозно подложени на стрес са професии, свързани с преки контакти с хора, както и отговорни длъжности.

НЦООЗ е член на Европейската мрежа за промоция на здравето на работното място. В организацията, създадена през 1996 г. членуват 31 европейски държави, ЕМПЗРМ инициира проекти за развитие и промоция на добра практика по поддържане и укрепване на професионалното здраве.

Добрите практики на ЕМПЗРМ сочат, че намалението на отсъствията от работа поради заболявания с временна нетрудоспособност ще доведе до икономия на разходите между 12 и 36 процента. Всяко евро, инвестирано в програми за промоция на здравето на работното място в дългосрочен план ще спести между 2, 50 и 4, 80 евро от загубите поради отсъствия, дължащи се на заболявания с временна нетрудоспособност. Спестени ще бъдат и между 2, 30 и 5, 90 евро от разходите по боледуването.

Според наблюдения на европейската мрежа здравните интервенции на работното място осигуряват печалба не само за работодателя като намаляват честотата на отсъствията, респективно на загубената потенциална продукция, но също и за системите за социална сигурност – намалени разходи за лечение и посещение на болници, по-кратък престой в тях и по-ниски пенсионни компенсации за нетрудоспособност.