Наркотични вещества (наркотици) са група фармакологични вещества, които действат предимно върху централната нервна система и при внасяне в организма предизвикват ступор, който може да се чувства като успокоение или наркотичен сън. Терминът наркотик се смята, че идва от гръцкия лекар Гален и се отнася към вещества, които притъпяват сетивата и усещанията и/или произвеждат състояние на вцепененост, скованост или лека парализа. Гален отбелязва корена отмандрагора и опиума като основни представители на наркотичните вещества.

В българския политически и юридически контекст, терминът наркотик обхваща широк кръг от най-различни субстанции, които са или напълно инкриминализирани или строго регулирани. Такива са редица растителни вещества и техни производни като тютюн,  алкохол,  канабис,  кокаин,  опиум и негови деривати, между които пантопон,  морфин,  хероин, кодеин), а също и други препарати, употребявани в медицината, като сънотворните средства (веронал,  луминал,  барбамили други производни на барбитуровата киселина).

Противно на тази законови практика и на популярните митове обаче, много от тези съставки технически не са наркотици. Така например,  канабис,  ЛСД и други психаделични дроги, химически не принадлежат към групата на наркотиците и техните ефекти са различни. Също така, всички стероиди не спадат към наркотичните вещества.

Заради политиката на преследване и „война срещу наркотиците“ и създадения от редица официални лица негативен образ на термина „наркотик“, медици започват да използват по-прецизното определение „опиоиден аналгетик“, за наркотичните вещества, които имат свойства подобни на морфин.

През 2004 г. тогавашното правителство на България (съставено от коалиция между НДСВ и ДПС) отменя правото на „лична доза“ на потребителите на незаконни наркотици и от тогава притежаването на всякого количество наркотик се наказва с пълната сила на закона.

Прочети повече

Ефектите на наркотичните вещества зависят от дозата, начинът, по който влизат в човешкото тяло, а също и очакванията на консумиращия ги. Отделно от тяхната клинична употреба за лечение на болка, кашлица или остра диария, наркотичните вещества имат свойството да произвеждат състояния на блаженство и еуфория, а също да редуцират агресия и тревожност. Последното води до широката им употреба като развлекателни дроги и свойството да произвежда зависимост у някои от ползващите ги.

Сравнение на забележима вреда за различни психоактивни вещества от проучване сред психиатри специализиращи в лечение на пристрастяванията. В следствие на немарлива, невнимателна или прекомерна употреба на наркотични вещества може да се увеличи рискът от инфекции, болести, или да се стигне до предозиране и смърт.