Индивидуално консултиране

  1. Първична консултация /диагностично интервю; тестиране
  2. Терапевтична сесия- при повече от едно посещение

Консултиране: По време на консултацията се формулира проблемът, както и начините за неговото разрешаване, предлагат се оптимални възможности за подпомагане на междуличностните отношения и постигане на житейските цели.

Психодиагностика: Чрез тестове  се разширяват представите за психофизиологическите особености на характера на клиента.

Психотерапия: По време на индивидуалната психотерапия през различните й фази клиентът преодолява личните си проблеми и механизмът на тяхното създаване.

Груповата терапия е успешен метод за преодоляване на поведенчески  проблеми.

Междуличностни конфликти: По време на сесии се изясняват причините за междуличностните конфликти и клиентът взема решения за тяхното превъзмогване. Той усвоява техники за успешна комуникация.

Психоанализа: Чрез метода психоанализа, в съчетание с други методики се превъзмогват неврози, постстресови състояния, депресии. Провежда се автогенен тренинг.

Детска психология: В кабинета на детския психолог се провежда ранна психодиагностика – констатират се способности, характерови особености, IQ. Чрез игрови и методи на изкуството се решават индивидуални проблеми (свързани с говора и комуникацията) и междуличностни конфликти. Провеждат се тренинги за развитие на мисленето и въображението.

Зависимости: Дейността протича в търсене и отстраняване на причините за зависимо поведение, в преодоляване на проблема, чрез активна психотерапия и мотивиращо консултиране на членовете на семейството. По време на терапията се търсят алтернативи за възстановяване на емоционалния баланс.

Арт-психология: В метода арт-терапия се съчетават възможностите на индивидуалната психология и модерното изобразително изкуство. Клиентът участва пряко и косвено в творческия процес. Психологът работи заедно с художник-дизайнер.

От 7 години екипът на ADVISE CENTER е на консултантския пазар в областта на стратегическо бизнес консултиране, маркетинга, комуникациите, търговията и управлението на човешките ресурси.

Мисията на ADVISE CENTER е съсредоточена в предоставянето на комплексен консултинг, насочен към системно разрешаване на проблеми в управлението. Корпоративният консултинг е на базата на уникалността на организацията. Центърът работи по авторски методики.

Практиките в центъра подкрепят личността да реализира собствения си ресурс и възможности за успешна реализация по посока на нейния  просперитет в публичното пространство.

Екипът на ADVISE CENTER притежава квалификационен и успешен организационен статус в провеждането на маркетингови изследванния, в реализирането на консултантски проекти по въвеждане на системи за атестация и мотивация на персонала; рекрутинг; коучинг;  семинари в открит формат; в корпоративни тренинги, Програма Таен клиент. Разполагаме с психологически инструментариум за формиране на психологични профили на целеви групи и политически лидери.
Нашият екип притежава опитен  консултантски ресурс да анализира каква е позицията на клиента в конкурентнотото пространство, да подготви неговото позициониране и репозициониране, основани на базата на стратегическите му цели и идентичност.

Основната цел на консултинга, който Ви презентираме тук, е насочена към усъвършенстване на качеството на управлението, повишаване на ефективността от комуникационните дейности на организацията като цяло и увеличаване на рекламната
ефективност във всеки етап  от успеха на организацията на пазара.

Ние сме отдадени на нашата кауза – успеха на клиентите ни!
107 фирми, 120 обучени мениджъри, 360 екипа, 1100 търговци…

Патронажа на управленския консултинг се осъществява от психолога Мария Рачева; корпоративен консултант на Дарик радио.
Адвайз център е HR консултант на фирми и холдинги Neokem Gr; Застрахователна компания “Виктория”; ДБ България АД, Кантората на частен съдебен изпълнител Милен Бъзински, Адвокатска кантора Кръпов и Варадинов, Албена АД, Сиди трейдинг ООД; “Мосю Бриколаж” – Доверие-Брико АД, Булгарконтрола” ЕАД, Денил ООД, Елана Холдинг, “Електроразпределение” ООД, Neterra communications“, Фрийкардс Едвъртайзинг Медия ООД /Fame/, Медимаг –МС ООД. Мастер АД ,
Клиенти на центъра са Colliers internacional”, “ЗК Орел” АД“, Винпром Пещера АД, Евромаркет-БРД ООД, списание Мениджър, Бизнес Медиа Груп АД, БТК АД, Ален Мак АД, Българска Пощенска Банка, Селекта Интернационал ООД, Медиком АД, Арт Комерс ООД, Фондация НИЦ “Психология и здраве”.
Адвайз център реализира партньорски проекти със Санома ЕАД – сайт Розали, Дарик имоти, туристическа агенция Миел, хотел Свети Георги, ТВ 7, Технически университет София, Международна Бизнес Школа Трансбизнес, BAS програма на Европейска банка за възстановяване и развитие; списание Инсайт, списание BEAUTY, “Програмата”, “Една седмица в София” и др.

Цената на всички еднодневни тренинги е 100 евро /сто евро/крайна цена за един участник, а за двудневните тренинги е 130 евро /сто и трийсет евро/. Ако организацията Ви присъства в  нашата база от клиенти и партньори, то за нас  ще бъде удоволствие да Ви предложим  преференциална цена. Освен това за всеки следващ участник ние имаме специални отстъпки.
Семинари и тренинги по определен казус, както и обучения по индивидуални програми се извършват по заявка целогодишно.

Квалификационите курсове са орагнизирани е от Центъра за професионално обучение Адвайз. В края на обучението си курсистите  получават държавен сертификат
на базата на лизенз от НАПОО.
Формата на занятията  е според възможностите на курсистите.

ADVISE CENTER, гр.София, бул.Витоша/ Парчевич № 42 етаж 8; телефон
за връзка: 0899967196; е-mail: advise@abv.bg; www.advisebg.com

Квалификационите курсове са орагнизирани е от Центъра за професионално обучение Адвайз. В края на обучението си курсистите  получават държавен сертификат на базата на лизенз от НАПОО.
Формата на занятията  е според възможностите на курсистите.

ADVISE CENTER, гр.София, бул.Витоша/ Парчевич № 42 етаж 8; телефон
за връзка: 0899967196; е-mail: advise@abv.bg; www.advisebg.com