Завършила съм психология на развитието в НБУ. Стаж: 5 години. Предлагам психологически консултации за възрастни, юноши и деца. Психотерапевтична ориентация: психоаналитична (участие в обучителни семинари, индивидуална и групова супервизия). Клинична практика:

С възрастни: депресивни и тревожни състояния, личностни разстройства, реакции на траур при загуба на близък, нужда от подкрепа при взимане на важни решения или осмисляне на трудни житейски ситуации, чувство на неудовлетвореност от живота, психосоматични оплаквания.

С деца и юноши: училищни затруднения (затруднения с ученето или с комуникацията със съученици), трудности в адаптацията в детската градина/първи клас, хиперактивност, емоционални и поведенчески разстройства, агресивно поведение. Консултиране при развод/ раздяла/смърт на родител/член от семейство; консултиране на родители (във връзка с раждане на второ дете; трудности в родителстването; при хронична соматична болест на детето; осиновяване; опасения, че юношата взима психоактивни вещества или има девиантно поведение; информиране и насочване към специалист или социална услуга при необходимост).

Член на Българско дружество за психоаналитична психотерапия.

Място: гр.София, ул. „Цар Симеон”13, ет.3

Цена: 50лв. за 50-минутна сесия

Контакт: С предварително записване на час по телефона 0895 80 31 76.