Образование: 2008г. – Магистър – Клинична и консултативна психология  – Софийски Университет „Св. Климент Охридски“
2006г. – Бакалавър – Психология – Софийски Университет „Св. Климент Охридски“

Допълнителна  квалификация:
– Когнитивно-Поведенчески консултант – под супервизията на д-р Петър Василев;
– НЛП ПРАКТИК – Институт по Невролингвистично програмиране – София
– 207 часа Аналитична психотерапия – Неорайхиански модел
– група за собствен опит – Институт по позитивна психотерапия
– следдипломна специализация  по Клинична психология – Клиника по Психиатрия към ВМА – София, ръководител – доц. д.м. Е. Калудиев; работа под супервизията на д-р Тони Дончев
– Мотивационно интервюиране,  Работа със зависимости – Клиника Канчелов
– Схема – терапия

Месторабота и сфери на дейност:
Занимавам се с  психологична помощ, консултиране и оценка при различни проблеми:
– разстройства в настроението – депресивни разстройства – потиснато настроение, отчаяние, сексуални проблеми, ниско самочувствие, идеи за вина и безполезност, изявен песимизъм, изолация, чувство за безизходица, безсъние, проблеми с теглото и др.; дистимия; Биполярно афективно разстройство;
– невротични състояния – фобийни, паническо разстройство, генерализирана тревожност, обсесивно – компулсивно разстройство;
– състояния в следствие на преживени травматични събития, тежки загуби, раздяла, силен стрес, разстройства в адаптацията, телесни оплаквания от психическо напрежение, хипохондрично разстройство;
– разстройства на храненето;
– житейски кризи, междуличностни и брачни проблеми, професионални затруднения и др.

Контакти:
www.janus-center.com 
гр. София, ж.к. Белите брези, ул. „Ворино“ 19-21, ет.1

тел. 0882 043 313     e-mail: info@janus-center.com