Казвам се Красимира Димитрова Харлова  – Детски Психолог и Психотерапевт, член на „Дружеството на Психолозите в България“ и  ръководител на Център по Краткосрочна Терапия  „Касиопея”.

От 15 години работя с деца и  с техните родители  , които имат нужда да бъдат придружавани по пътя към самопознанието и развитието на собствения потенциал, справяйки се  с кризисните житейски ситуации.

krasimiraicppldОбучавала съм се в методите на краткосрочна терапия, психодрамата, гещалт- терапията и фамилната терапия. Центърът, който ръководя предлага:

 психологическо  консултиране

– психологическа помощ в критични ситуации

 групи за собствен опит и развитие

 работа с деца и юноши в криза

– детски и училищни групи за самопознание, преодоляване на стреса и проблеми в общуването тези групи работят по специално изготвена от Център Касиопея  програма 

 Психологическа Занималня, пригодена за различните възрастови групи. В тази целогодишна програма е включено запознаването на децата с различните емоции, психологически реакции, междуличностни отношения и техните прояви. Децата имат възможност да тренират в защитена среда нови начини за справяне с конфликтите, агресията и тревожността, използвайки елементи от театъра,  изобразителното изкуство и игровата дейност. Продължителността на заниманията е веднъж седмично в рамките на 2 учебни часа.

 

 консултативно обслужване на Детски градини и Училища – включва изработване и прилагане  на тестове, проучвания, анализи, профили.

 

– семинари по проблемите на детското психично здраве за родители и учители

 

– училище за родители 

 

Оскар Уайлд е написал- , , Животът подарява на човек, в най-добрият случай, един-единствен миг. А тайната на щастието се състои в това да повтаряме този миг, колкото се може по-често“.  Аз вярвам, че за да открием нашия  миг- щастие е важно да осъзнаем, че не сме сами в този свят и да приемем протегнатата ни  ръка.  

За контакти и записвания :

гр. Пловдив, бул., , Ал.Стамболийски”9А

тел: 0887 927 569
psykasiopeia@gmail.com
psy-casiopeia.com