Ирина Атанасова – психолог

Образование:  СУ «Св. Кл.Охридски» 2001-Магистър по “Клинична и консултативна психология” и магистър по ”Психология на развитието и образованието”. 2008-Докторантура по психология на детството и юношеството, тема на дисертацията «Личностни особености и рисково...