Христо Генчев – психолог,  невротерапевт

Христо Генчев – психолог, невротерапевт

“Свободата е чисто наблюдение без посока, без страх от наказание и възнаграждение…” Професионални интереси: Психология на развитието в детско-юношеска възраст, невротренинг, автогенен тренинг, преодоляване на вътрешно-личностни конфликти (нарушена самооценка,...