Оксана Хорват-Станчева – психотерапевт

Оксана Хорват-Станчева – психотерапевт

Позитивен психотерапевт и член на ДППБ, в рамките на Световната Асоциация по позитивна психотерапия – WAPP Oбразование от 2004г. до 2007г. – Психология на управлението (магистратура) Югозападен Университет „Неофит Рилски“ 2000 – 2003г....