Люба Шулева-Комитова – психолог, консултант

Люба Шулева-Комитова – психолог – консултант  | Образование – Магистър по консултативна психология, ПУ „Паисий Хилендарски“; Други  квалификации: Сертифициран консултант по позитивна психотерапия, към Дружеството по позитивна психотерапия. Психодиагностика към …

Александра Найденова

Психолог,  дипломиран юнгиански ориентиран психотерапевт Стаж: над 10 години Област на професионална компетентност: психологическо консултиране, психотерапия, обучения за развитие на социални умения, управленски и творчески потенциал.

Дима Желязкова – психолог

ОБРАЗОВАНИЕ: Образователно-квалификационна степен: магистър Специалност: „Социална психология” Професионална квалификация: Социален психолог ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ: Сертифициран медиатор № 20060721004 в Единен регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието

Светозар Димитров – психолог

Име : Светозар Костадинов Димитров Образование :Магистър по клинична психология на СУ “Св. Климент Охридски”, в процес на зачисляване на докторска теза в областта на психоаналитичната теория за менталното функциониране; Стаж : 12 …

Доц. д-р Румен Бостанджиев – психолог, сексолог

Образование : медицина Стаж : 25 години Квалицикации : Психотерапевтична квалификация по програма на Американската психологична асоциация в областта на хуманистичната психология /Братислава 1990-1994/ Квалификация по програма на Морено института в гр. Юберлинген …