Венета Христова – психолог

Образование: магистър Психолог Квалификация: •    Дипломиран психотерапевт по Позитивна психотерапия. •    Дипломиран психотерапевт по Психодрама, Социометрия и Групова терапия. Професионален обхват: •   Психологическо консултиране •   Индивидуална и групова...