Ивелина Дандовска – психолог

Ивелина Дандовска – психолог

Образование Магистър по Психология и магистър по Социални дейности Стаж Над 10 години в областта на закрила на децата, справяне в кризисни ситуации и разрешаване на лични конфликти и проблеми;  Умения работя със семейства в криза; работя с родители и деца преживели...

Ели Ноева – психолог

ЕЛИ НОЕВА – МАГИСТЪР ПО СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ – РУСЕ ПРАКТИЧЕСКИ СТАЖ – 6г. КВАЛИФИКАЦИЯ В МЕТОДА НА ПОЗИТИВНАТА ПСИХОТЕРАПИЯ И МЕДИАЦИЯ. МЕСТОРАБОТА – В ЧАСТЕН ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КАБИНЕТ И ВЪВ ФОНДАЦИЯ „Личност и Мотивация 2006“ ИНТЕРНЕТ...