Advice Center – Sofia, Bulgaria

Индивидуално консултиране Първична консултация /диагностично интервю; тестиране Терапевтична сесия- при повече от едно посещение Консултиране: По време на консултацията се формулира проблемът, както и начините за неговото разрешаване, предлагат се оптимални...