Росица Чернева – психолог

Дългогодишен опит в работата като психолог. Работи целенасочено в консултирането и терапевтирането на деца и възрастни в норма и с множествени увреждания. Преминала множество обучения с различна насоченост. Завършила позитивна психотерапия.Месторабота – психолог...