Представяне : психологическо консултиране, психодрама терапевт-консултант Образование :  Академично Образование:
2008 – Доктор по научна специалност Теория на възпитанието и дидактика, СУ  ”Св.Кл. Охридски” 2000 – Магистратура по Английска лингвистика, СУ ”Св.Кл. Охридски”
1991 – Педагогика, Специализация „Социална педагогика”, СУ ”Св.Кл. Охридски”
Професионално обучение :
2008- 2002- Дипломиран психодрама терапевт  консултант –   водене  на Групова и индивидулна психотерапия под супревизия.
Обучение по Психотерапия чрез метода Психодрама (с психоаналитична насоченост)  към фондация Психотерапия 2000 (колективен член на Федерацията на Европейските  Психодрама Тренинг Организации (FEPTO) ( 2002 – продължава ) Обучител – Д-р Евгений Генчев, София  – Обучителни модули:   Обучение по „ Краткосрочна терапия „  ( Александровска болница – София ), (2003-2004) лектор Д-р Владимир Бостанджиев
Въведение в системния подход и работата със семействата, 24часа, обучител  Георги Антонов,  Психопаталогия в детството и юношеството, 18 часа,   2003- Българско  простраство за психоанализа, Френско-български проект по психоанализа, 2003 –  2005
Семинари, организирани от Група за развитие на психоаналитичната практика  в България, Френско-български проект по психоанализа, 2003 – 2005
Психотерапевтична област :
Групова и индивидулна психотерапия (по методите на Психодрамата,   социодрама  и монодрамата).  Детско – юношеска консултативна практика,   Терапевтични и обучителни групи по психодрама (юноши и възрастни)
Месторабота :  Преподавател, лектор и Частна практика
Град(ове), в който практикува :гр.  Пловдив, Стара  Загора   Информация за контакти :  0898 677 495 yhristozova@gmail.com