Д-р Цветелина Ефтимова – психолог

Образование: Магистър по психология – ВТУ „Св. Св. Кирил и  Методий” Следдипломна квалификация по консултативна  психология – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” Специализант по когнитивна психотерапия Стаж: 14г. практика …

Петя Марчева – психолог

ПЕТЯ МАРЧЕВА психолог и специален педагог в помощ на ученици със  специални образователни потребности Образование: ВТУ  „Св. Св. Кирил и Методий” – специалност  психология СУ  „Св. Климент Охридски” – магистратура  …

Илиан Илиев – психолог

Образование-Магистър  психолог  Стаж-15 гдини  Умения – психологично консултиране,   психодиагностика, тренингово обучение, подбор на кадри Илиан Валентинов Илиев е  психолог-консултант от гр .Плевен с над 15 г. стаж в областта …