Мая Златева – психолог

Мая Златева – психолог

ПСИХОЛОГ Мая Златева  – вещо лице социален психолог и графолог към ВОС е и ВТОРО ниво EMDR – психотерапевт с обучаващ д-р Уди Орен – Председател на Европейската EMDR-Асоциация. Психологически консултации, EMRD-психотерапия, EFT(ТЕС)-фасилитацияпри СТРЕС,...

Йорданка Христозова – психотерапевт, психоаналитик

Представяне : психологическо консултиране, психодрама терапевт-консултант Образование :  Академично Образование: 2008 – Доктор по научна специалност Теория на възпитанието и дидактика, СУ  ”Св.Кл. Охридски” 2000 – Магистратура по Английска лингвистика, СУ...