Мая Златева - психолог

Мая Златева – психолог

ПСИХОЛОГ Мая Златева  – вещо лице социален психолог и графолог към ВОС е и ВТОРО ниво EMDR – психотерапевт с обучаващ д-р Уди Орен – Председател на Европейската EMDR-Асоциация. Психологически …

Йордана Христозова – психодрама терапевт

Представяне : психологическо консултиране, психодрама терапевт-консултант Образование :  Академично Образование: 2008 – Доктор по научна специалност Теория на възпитанието и дидактика, СУ  ”Св.Кл. Охридски” 2000 – Магистратура по Английска лингвистика, СУ ”Св.Кл. …